FÉMTISZTÍTÓ NEVRDULL 142g

Cikkszám: KLP-0410

Leírás

Magasfényű fémpolírozó vatta

Eltávolítja rozsdát, kátrányt és más szennyeződéseket

Tökéletes tisztítás és ápolás

Magasfényű polírozás

NEVR DULL az USA-ból

Az átitatott polírozó vatta tökéletes tisztítást és magas fényt garantál mindenfajta fém számára. Eltávolítja a rozsdát, kátrányt és egyéb szennyeződéseket. A "NEVR DULL" nem hagy maradványokat a hornyokban és fugákban, és nem károsítja a fémet.

Műszaki adatok:

Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.,H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.,H 319: Súlyos szemirritációt okoz.,H 315: Bőrirritáló hatású.,H 304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.,H 228: Tűzveszélyes szilárd anyag. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P 331: Tilos hánytatni.,P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.,P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.,P 264: A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.,P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.,P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani. · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS09: Környezetre ártalmas,GHS08: Egészségre ártalmas,GHS07: Irritáló,GHS02: Gyúlékony · Tartalom: 142 g